Чыгыштын эски басылмаларындагы китептер жана кол жазмалар (чагатай тили) (по автору 'белгисиз')

В этой категории 72 материалов (8902 стр.)

6. Фрагменты из разных книг

7. Фрагменты из разных книг

8. Фрагменты из разных книг

15. Суфийское сочинение

21. Фрагмент тюркоязычного сочинения суфийского содержания

30. Разные записи кыргызских молдо

32. Түркчө кол жазма № 3

34 а. Түркчө кол жазма № 2

42. "Навадир" таржимаси

48. Окуу дептери

49. Ыр түрүндө жазылган аңгемелер жыйнагы.

51. Шарх та-лим ал-мута' аллим

52. Кыргыз молдо тарабынан жазылган диний багыттагы кол жазма

55. Фауз ад-наджат

57. Сборник суфийских трактатов о профессиях

59. Сборник суфийских трактатов о профессиях

60. Муаллим ал-ибадат

63. Диний укуктук документтердин жыйнагы

1. Фикх Кайдани", "Фарад ал-айн”

5. "Хайрат ал-фукуха" ( "Изумление законоведов", "Укукчулардын жакшылыктары, сооптор")

4. Нур – наама

13. Записки кыргызского молдо о чудесах, творимых пророками

16. Сборник молитв суфийского характера

18. Суфийское сочинение

23. Записки кыргызских молдо суфийского содержания

26. Записки кыргызских молдо суфийского содержания

28. Записки кыргызского молдо суфийского содержания

29. Маджму'а Нур-нама

38. Записи кыргызского молдо разного содержания

41. "Китабу иззати маабин насихатус салихин"

43. Дуалар жөнүндө кол жазма

44. "Акаиди Түркия" экинчи бөлүм

65. Диван-и Риза-и

66. "Кулийат-и диван-и Абу Амира"

69. Чахар Дарвиш

80. Анонимдүү кол жазма

85. Бедевам (убакыт)

87. Хикаялар (аңгемелер)

89. Диний календар (1968-69)

90. Диний календар (1969)

94. Диний багытта жазылган китеп

96. Диний багытта жазылган китеп

97. Фазаил аш-шүхур

98. Би-т-тенких, Межами ал-Хакайык

101. 1) Хаза китаб телкин ахд ислам, 2) Хаза китаб фикх екбер

102. Хадикатүл Асар

103. 1) Китаб-ы Даават-и Нефишет, 2) (3) Иман рисалеси хем (2)Алифба рисалеси сабылар үчүн

104. 1) Ал-Китабул Еввел, 2) Белгисиз 3) Хүснүл Ибаде

105. Дин тууралуу китеп

106. Бидил Диваны

108. Хикметлер

109. Мухаммед (Саллаллаху алейху ва саллам)

113. Хадистер

114. Хеза китаб хасиййет дуа-и рижалүл-гайб ( Бул китеп күчтүү “рижалүл-гайб” дуасы жөнүндө)

115. Хүсн ал-ибадат (Ибадаттардын эң сулуусу (жакшысы))

116. Пайгамбарлардын тарыхы

117. 1) Акаид-и түрки (Түрктөрдүн ишеничтери), 1-бөлүм, 5-басылыш; 2) Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими), 1-бөлүм, 4-басылыш

118. Диний багытта китеп.

119. Диний бир баяндама китеп

120. Ислам межлиси ( Ислам журналы)

121. Тоту-нааме китеби

122. Бахар-заде тержүмеси (котормосу)

123. 1) Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими) 1-бөлүм, 8-басылыш; 2) Акаид-и түрки (Түрктөрдүн ишеничтери), 2-бөлүм, 2-басылыш; 3)Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими), 2-бөлүм

12. Записи кыргызского молдо

14. Записи кыргызского молдо

17. Разрозненные листы религиозного содержания

20. Разрозненные листы религиозного содержания

22. Разрозненные листы религиозного содержания

24. Печатные листы религиозного содержания

33. Сборник хадисов

31 а. Выписки кыргызского молдо

35. Стихи и проза религиозного содержания