Ар түрдүү кошоктор Буудан көк


Тэги:

Инвентарный номер 20
Предыдущее название инвентаря К213
Дата записи 1927
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 143
Первое предложение Төңкөрүштөн кийин тогуз жыл биздин ар кайсыбызга маалим, бир доор болсо да, мында төңкорүш тарихина, тап күрөшүнө, бир кыйла кымбаттуу маалыматтар бар.
Последнее предложение Кыйналып катын зорукту.
Состояние рукописи Требует внимания