Жаныш-Байыш


Тэги:

Инвентарный номер 16
Предыдущее название инвентаря 2К+209
Дата записи 1927
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 116
Первое предложение Асылкан деген бир падыша бар эле, анын дүнүйөсү түгөл, түркүгү алтын эле, анын эч парзанты жок эле.
Последнее предложение Казал бүттү саламат.
Состояние рукописи Требует внимания