Жөө жомоктор


Тэги:

Инвентарный номер 2
Автор произведения Эл жомоктору
Собиратель Молдогазы Токобай уулу, Чакы Каптаган уулу
Состояние рукописи Хорошо