Кыргыз, Кыргыздын түпкү теги. Уруучулук курулушу. Уруучулук убагындагы түрдүү салттар


Тэги:

Инвентарный номер 326
Автор произведения --“----“----“---“---
Собиратель Т. Байболотов
Состояние рукописи Хорошо