Көкүл (поэма)


Тэги:

Инвентарный номер 42
Предыдущее название инвентаря 236
Дата записи 1927
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 120
Первое предложение Муңдун бай абышканын жердын журем барбекен ак ала жылкысы бар экен.
Последнее предложение Боорукер канга барып,баары бирдей чогулуп ошондо жыргап, куунап жатып калды.
Состояние рукописи Требует внимания