"Манас". Манастын кичи казаты II бөлүм.


Манастын кичи казаты же болбосо Тоголок Молдонун жазганы боюнча алганда "Үчүнчү казаты" "Кан казаты" деп атаган. Манас бул казатка 60 жашында Коңурбайдын кастыгы менен анын алдоосуна ишенип, кырк чоросу жана көп колу менен Коңурбайга Бээжинге аттанып чыгып, ал жерден көп колунан ажырап, өзү жарадар болуп Таласка келип, жакын адамдарына керээзин айтып каза болот. "Кан казаттын" аягы Көбөштүн баштаган жаңжалы менен бүтөт.

Тэги:

Инвентарный номер 8
Предыдущее название инвентаря 836
Место записи Жери белгисиз.
Дата записи 1939
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 386
Количество строк 12000
Первое предложение Сүйлөп тилим шартылда.
Состояние рукописи Требует внимания