Манас. Манастын туулган жери, даража тапканына чейин кара жомок менен айтылат.


Тоголок Молдонун айтуусунда "Манас" эпосунун мазмуну баатырдын түпкү аталарынан баштап, Манастын ата-бабаларын Түрктөн деп берет. Эпикалык баян башталганда эле Манастын "Түп атасы Түрк баатыр болгон калкына" деп баштайт да, ошол баатырлык нуска балдарына калгандыгы эскерилет. Манастын төрөлүшү жана балалык чагы, хан шайланышы айтылат.

Тэги:

Инвентарный номер 1
Предыдущее название инвентаря 829 а
Место записи Жери белгисиз
Дата записи 1937
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 367
Количество строк 7418
Первое предложение Эсет-Досот, Эштек, кыпчак
Последнее предложение Башка тил
Состояние рукописи Требует внимания