"Манас". Манас


Бул китеп Манастын өлгөнүнөн башталат экен. 1-беттен 5-бетке чейинки барактар жок. Бул жазылган Манас, Семетейге байланыштуу окуялар мурда жазылып кеткен ин №9, 10, 11-номурдагы окуяларды кайталайт экен.

Тэги:

Инвентарный номер 16
Предыдущее название инвентаря 1025
Место записи Белгисиз.
Дата записи 1928
Дата передачи в рукописный фонд 1941
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество строк 6300
Первое предложение Ашы-жытын бергенче
Состояние рукописи Требует внимания