Манас Т.II.. Алооке кан


Алооке кан; Кыргыздардын Анжиянга көчүүгө камынганы;Акун кандын кыргыздарга кол салышы; Алмамбет; Алмамбет кандардан жол талашканы.

Тэги:

Инвентарный номер 257 а
Предыдущее название инвентаря 1426
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 212
Первое предложение Кыргыз эли башында Анжиянда жатканы.
Последнее предложение Ачууланып түшпөстөн ат үстүндө уктады.
Состояние рукописи Требует внимания