"Манас". Чоң казат. Манас баатырдын алты ханды жеңип, чоң Бээжинге барганы.


Бул инв №4 китеп инв №3 китепти кайталаган экен. Мындайча кайталап жазууга эмне себеп болгондугу жөнүндө маалымат жок.

Тэги:

Инвентарный номер 4
Предыдущее название инвентаря 832
Место записи Жери белгисиз.
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 328
Количество строк 22102
Первое предложение Бысмылда деп аяндап.
Последнее предложение Башка тил
Состояние рукописи Требует внимания