Материалы фольклорной экспедиции в Джанги-Джольский р-н. Ошский обл. село Жаңы-Талап. 1. Рассказ Бекмырза Шаймунова о мазаре Имама и күмбөзе Токомбая. 2. Күү “Кербен” 3. Күү “Тогуз кайрык” 4. Күү “Миң кыял” 5. Күү “Камбаркан” 6. Күү “Күүүнүн сыры” 7. Күү 8. Күү 9. Күү “Насикат” 10. Күү “Чоң кербез” 11. Коорен күү 12. Песня


Тэги:

Инвентарный номер 18.0
Предыдущее название инвентаря 4а (3)
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи 1984 г. Отдел рукописи и публикации АН. Кирг. ССР.
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания