Ормондун күнүн куугандарга Шырдакбек Алдаш Женикеевдин өмүрү Бугу менен Сарбагыштын урушу


Тэги:

Инвентарный номер 297
Автор произведения --“----“----“---“---
Состояние рукописи Хорошо