Сарыгамыштык элдин Совет доорундагы кордугу ж-дө, элдик табыпчылык, дарыгерчилик ж-ө.


Тэги:

Инвентарный номер 216.0
Предыдущее название инвентаря 76,77,78
Место записи 1989 г. Август Токтогулдун 125 жыл-а карата эксп.
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания