"Семетей". Семетей Букардан Таласка келип, Манастан калган мүлктөрүн алып жаткан жери.


Бул инвентарда Семетейдин Букардан Таласка келип, Манастан калган 8 мүлктун баарын алып, кайра үч айдын ар жак бер жактарында көчүп келем деген убадасын берип жүрүп кеткендиги жазылган экен.

Тэги:

Инвентарный номер 183
Предыдущее название инвентаря 990
Место записи Белгисиз
Дата записи 1946
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 473
Количество строк 4455
Первое предложение Баатыр Бакай күүлөнүп
Состояние рукописи Требует внимания