"Семетей". Семетей маркум Манас уулу бала кезинде Абыке, Көбөштун зарпынан...


Бул инвентардагы сакталган кол жазмадагы жазылган окуялар Тоголок Молдонун мурда жазып өткөргөн 9, 10, жана 12-номурлуу инвентарларда толук боюнча бар.

Тэги:

Инвентарный номер 14
Предыдущее название инвентаря 1027
Место записи Жери белгисиз.
Дата записи 1941
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 417
Количество строк 8340
Первое предложение Айтканым жалган болбосо
Состояние рукописи Требует внимания