Тамсил жана жарамазан


Тэги:

Инвентарный номер 24
Предыдущее название инвентаря 217
Дата записи 1934
Дата передачи в рукописный фонд 1940
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 94
Количество строк 2362
Первое предложение Атактуу жарамазанчы Алтай Айдарбек уулу Кубатбектин баласы Кулманбеттин үйүнө жарамазан айтып баргандагысы
Последнее предложение Бу дүнүйөдөн табылбай
Состояние рукописи Требует внимания