Тарыхый сөздөр жана Балык акындын ырлары


Тэги:

Инвентарный номер 293
Автор произведения Тыныбек, Атабеков Каба, Байжиев
Собиратель Мифтаков К
Состояние рукописи Хорошо