а) Воспоминание о Корголе Досуева б) Күү “Жаш кыял” Коргол Досуев в) Күү “Ак бакай” г) Күү д) Күү ж) Күү з) Күү “Насикат” к) Күү “Шыңгырама” з) Күү “Карылык” у) Күү ы) Күү “Турумтай” п) Күү “Ак бакай” р) Күү “Кыргыз коочусу” д) Күү “Насикат” л) Күү


Тэги:

Инвентарный номер 14.0
Предыдущее название инвентаря 3а (2)
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи 31.05.84 г. Отдел рукописи и публикации АН. Кирг. ССР. неизвестно
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания