1. Бекназар куудулдун жоруктары тууралуу уланды (62 инв кара). 2. Кошок жөнүндө. Токтогул менен Эшмамбет жана Жаңыбай манасчы жөнүндө. 3. Уланды. Курман ырчы жөнүндө. Эшмамбет жана Коргол, Куйручук, Калык, Балкы кыз. Токтогулдун айдалышы жөнүндө.


Тэги:

Инвентарный номер 203.0
Предыдущее название инвентаря 63.0
Место записи 1989 г. Август Токтогулдун 125 жыл-а карата эксп.
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания