Сборник из различных аудиозаписей, собранных во время токтогульской экспедиции


Записи сделаны во время экспедиции, посвященной 125-летию Токтогула в августе 1989:

1) Олжобай Кулжабай баласынын сөзү:

- Бек-Жар айылы тууралуу

- Айтматов Төрөкул тууралуу

- Басмачылар жана Кошок жөнүндө

- Жаңылбай манасчы жана кошкондугу тууралуу

- Калыктын кошкону тууралуу

- Мырзабек экөөнүн кошкону,

- өзү санжыра, улама сөздөрдү Супатаев Амандыкынан да пайдаланганын айтат, Ишеналиев Үсөндөн алган, Орозалиев Солтогул молдодон алган ж.б. Санжыра (Кулжыгач, Ит эмген, Саяк жөнүндө ж.б. чекир саяк)

2) Жоомарт Бөкөнбаевдин эжеси Сыядаттын эскерүүлөрү. Жоомарт жөнүндө туугандарынын эскерүүлөрү.

Тэги: аңгемелер

Инвентарный номер 69
Автор произведения Кулжабай баласы Ормонбай
Место записи Токтогульский р-н
Дата передачи в рукописный фонд 1989
Язык рукописи Кыргызский
Состояние рукописи Требует внимания