1. Олжобай Кулжабай баласынын сөзү: Бек-Жар айылы тууралуу: - Айтматов Төрөкул тууралуу, - Басмачылар жана Кошок жөнүндө, -Жаңылбай манасчы жана кошкондугу тууралуу. Калыктын кошкону тууралуу, Мырзабек экөөнүн кошкону, -+зү санжыра, улама сөздөрдү Супатаев Амандыкынан да пайдаланганын айтат, Ишеналиев Үсөндөн алган, Орозалиев Солтогул молдодон алган ж.б. Санжыра (Кулжыгач, Ит эмген, Саяк жөнүндө ж.б. чекир саяк). Жоомарт Бөкөнбаевдин эжеси Сыядаттын эскерүүлөрү. Жоомарт жөнүндө туугандарынын эскерүүлөрү.


Тэги:

Инвентарный номер 209.0
Предыдущее название инвентаря 69.0
Место записи 1989 г. Август Токтогулдун 125 жыл-а карата эксп.
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания