1. Песня “Адамдын нече түрү бар” (1,40) 2. Песня “Закымдап өмүр баратат” (1,30) 3. Песня “Найманбайдын Байтик ж\ө ырлары” (9,00) 4. Кошок “Ашыр өлгөндө Калыктын кошкону” (27,50) 5. “Калмырзанын Шабданды Мекеге узатканда айткан ырлары” (4,00) 6. Лирическая песня (8,30) 7. Майкөт менен Кулмамбеттин айтышы (4,00) 8. Песня “18 жаш” (4,36).


Тэги:

Инвентарный номер 144.0
Предыдущее название инвентаря 41-2(2)
Место записи Отдел рукописи и публикации АН Кирг ССР.
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания