1. Токтогулду айдоо себептери тууралуу. Эшмамбет тууралуу. (Ак-Жар айылындагылар, Чоңко айылындагылар, Эшмамбеттин балдызын эскерүүлөрү), Жаңыбай жана Токтогул менен Эшмамбет жөнүндө. 2. Жолборс уулу Молдомуса куудул. А) өзүнүн жоруктары Б) Бекназардын жоруктары тууралу. Айдаралынын Токтогул менен кошо сүргүнгө айдалган уулу Тургуналынын эскерүүлөрү


Тэги:

Инвентарный номер 205.0
Предыдущее название инвентаря 65.0
Место записи 1989 г. Август Токтогулдун 125 жыл-а карата эксп.
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания