1. Токтогул жөнүндө. Токтогул менен Айдаралынын Сибирден качканы ж-дө. Токтогулдун Фрунзеде ачылган музейиндеги комуздун баяны ж-дө. 2. Коргол ж-дө. Ынтымак ж-дө. Дүнүйө так, аткарган +зүбеков Рысбек. Ак-Бакай ж-дө, Коргол ж-дө. Корголдун Даңканай менен жолугушуусу Корголдун обондуу ырларын Рысбек +зүбеков аткарат: 1) Акындар ж-дө. 2) “Карылык” 3) “Зилзала” 4) “Калыбайга Корголдун мактап ырдаганы” 5) “Дүнүйө” 6) “Ак бала”


Тэги:

Инвентарный номер 217.0
Предыдущее название инвентаря 79.0
Место записи 1989 г. Август Токтогулдун 125 жыл-а карата эксп.
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания