Токтогул жөнүндө ар кандай эскерүүлөр


Записи сделаны во время экспедиции, посвященной 125-летию Токтогула в августе 1989:

1) Токтогул жөнүндө. Токтогул менен Айдаралынын Сибирден качканы ж-дө.

2) Токтогулдун Фрунзеде ачылган музейиндеги комуздун баяны ж-дө.

3) Коргол ж-дө. Ынтымак ж-дө. Дүнүйө так, аткарган Өзүбеков Рысбек.

4) Ак-Бакай ж-дө, Коргол ж-дө. Корголдун Даңканай менен жолугушуусу Корголдун обондуу ырларын Рысбек Өзүбеков аткарат:

- Акындар ж-дө

- “Карылык”

- “Зилзала”

- “Калыбайга Корголдун мактап ырдаганы”

- “Дүнүйө”

- “Ак бала”

Тэги: аңгемелер

Инвентарный номер 79
Автор произведения Т. Молдогазиев, Б. Сабыр уулу, М. Толубаев, Айдаралынын уулу Тургунбек
Место записи Токтогульский р-н
Дата передачи в рукописный фонд 1989
Язык рукописи Кыргызский
Состояние рукописи Требует внимания