1. Чамыраштын уулу Г-дын айтуусу: Токтогул жана Айтике, Балык ооз ж-дө да бар. Ормонбай Кумабай баласынын сөзү: Жылкы тууралуу. 2. (уланды жылкы тууралуу) 1940-ж. Кетмен-Төбөгө Алымкул, Калык, Саякбай, Осмонкулдун келиши, Токтогул Жеңижок тууралуу эскерүүлөр.


Тэги:

Инвентарный номер 208.0
Предыдущее название инвентаря 68.0
Место записи 1989 г. Август Токтогулдун 125 жыл-а карата эксп.
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания