1. +зү жөнүндө Саяк санжырасы. Жамилбек тууралуу. 2. Саяк санжырасынын уландысы.


Тэги:

Инвентарный номер 206.0
Предыдущее название инвентаря 66.0
Место записи 1989 г. Август Токтогулдун 125 жыл-а карата эксп.
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания