Фрагмент тюркоязычного сочинения суфийского содержания


Диний багытта жазылган түркчө дилбаяндар. Казал, эки саптуу, төрт саптуу ырлар жана аңгемелер.


Инвентарный номер 21
Предыдущее название инвентаря 24
Автор произведения белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1976
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 79
Количество строк 1340
Первое предложение вел вештиде гам айулар рейе ватан айтам
Последнее предложение рахим айтар ол санем өзи ашык мубтела сыйга
Состояние рукописи Требует внимания
Подача текста в рукописи ыр түрүндө жана кара сөз түрүндө берилген. Кара сыя менен жазылган.
Дополнительные пометки кол жазма Атбашы үңкүрүнөн табылган. Башкы беттер жок, 113- беттен башталат.