Записки кыргызских молдо суфийского содержания


Ар түрдүү кол жазууда, кыргыз молдо тарабынан диний багытта жазылган. Нур-намаа жана башка дилбаяндар берилген.


Инвентарный номер 23
Предыдущее название инвентаря 25
Автор произведения белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1976
Язык рукописи чагатай , Араб
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 202
Состояние рукописи Хорошо
Подача текста в рукописи 5 түрдүү кол жазма бар, кара сыя менен жазылган кара сөз.
Дополнительные пометки кол жазма Атбашы үңкүрүнөн табылган. Иретсиз берилген.