Разные записи кыргызских молдо


Кыргыз молдосу тарабынан жазылган түрдүү кол жазмалар. Фикх боюнча баяндын бир бөлүгү жана диний багытта жазылып, ыйман, тазалык, ишенич ж.б. темалар тууралуу баяндайт.

 


Инвентарный номер 30
Предыдущее название инвентаря 31
Автор произведения белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1976
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 226
Количество строк 2340
Первое предложение Аузу бикалимати ллахи ттаммати мин кули
Последнее предложение муфаззал еманет би лиллах иман келтирдүм мен
Состояние рукописи Требует внимания
Подача текста в рукописи ыр жана кара сөз түрүндө, кара сыя менен жазылган
Дополнительные пометки кол жазма Атбашы үңкүрүнөн табылган. Китептин бир бөлүгүндө Молдо Исмаил ибн Байболсун ибн Ишкора ибн Ибрахим-Кул ибн... аттуу ысым кездешет. Беттердин саны көрсөтүлгөн эмес. Иретсиз