"Маслак ал-муттакин"


Диний багытта жазылган түркчө баян. Этикеттер жана ритуалдар жөнүндө суроолорго кененирээк түшүндүрмө берет. Дин жолунда кандай амалдарды кылыш керек тууралуу да кеп кылат.


Инвентарный номер 31
Предыдущее название инвентаря 32
Автор произведения Суфи Аллайар
Собиратель Умидвар Мирза Нураддин ибн Мухаммад Шарифбай Намангани
Дата записи 1891 - 1892
Дата передачи в рукописный фонд 1976
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 470
Количество строк 3290
Первое предложение Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин
Состояние рукописи Плохо
Подача текста в рукописи ыр түрүндө жазылган, кара сыя, кээ бир сөздөр (курандан алынган, маанилүү) кызыл сыя менен берилген.
Дополнительные пометки кол жазма Атбашы үңкүрүнөн табылган. 470 беттен кийинки беттери жоголгон. Башында 30 бетке жакын кол жазманын беттери берилген эмес. Башка тема иштелген.