Мусулман мектептер үчүн окуу китеп


Баяндар жазылган китеп

Тэги: Учебник

Инвентарный номер 50
Предыдущее название инвентаря 21
Автор произведения билгесиз
Дата передачи в рукописный фонд 1977
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 135
Первое предложение су жерниң илан бейан кылынды, бу иш фаслда бейан бөлган
Последнее предложение түшүнүксүз
Состояние рукописи Средне
Подача текста в рукописи Кара сөз түрүндө
Дополнительные пометки Кол жазма Атбашы үңкүрүнөн табылган. Литография. Башы жана аягы жок.