Шарх та-лим ал-мута' аллим


Илим-билим жана ага жетүүнүн жолдору тууралуу жазылган баяндар. Арап тилиндеги баяндарга түркчө ой-пикир айтылган.


Инвентарный номер 51
Предыдущее название инвентаря 23
Автор произведения белгисиз
Место записи Стамбул
Дата записи 1901 - 1902
Дата передачи в рукописный фонд 1977
Язык рукописи түрк, Араб
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 142
Первое предложение сайе-и маариф-вайе-и хазрети падишахида ишбу (шарх таалим ал-мутаалим) гайет нефис у мусаххах оларак
Последнее предложение түшүнүксүз
Состояние рукописи Средне
Подача текста в рукописи Текст эки тилде берилген, арапча жана түркчө.
Дополнительные пометки Атбашы үңкүрүнөн табылган. Литография. Акыркы беттери жок. Башкы бетинде эки мөөр бар. Алар Мулла Ташпулад б. Мухаммад Риза-байга таандык.