Кыргыз молдо тарабынан жазылган диний багыттагы кол жазма


Тэги:

Инвентарный номер 52
Предыдущее название инвентаря 24
Автор произведения белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1977
Язык рукописи чагатай
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 50
Первое предложение таала инд андаг ривайет кылурлар
Состояние рукописи Средне
Подача текста в рукописи Кара сыя менен жазылган кол жазма
Дополнительные пометки Кол жазма Атбашы үңкүрүнөн табылган. Беттер сан менен көрсөтүлгөн эмес. Башы жана аягы жок.