Маджму а -и Нур-нама


Өзбек рисалесинен үзүндү, темирчилик рисалеси да бар.


Инвентарный номер 58
Предыдущее название инвентаря 31
Автор произведения билгесиз
Дата передачи в рукописный фонд 1977
Язык рукописи Түрк (өзбек)
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 10
Первое предложение тербийет кылурлар дийе үстеки бу рисалени өзи бирле тутса хассийети көбдүр
Состояние рукописи Хорошо
Подача текста в рукописи Кара сөз түрүндө берилген.
Дополнительные пометки Литография, Атбашы үңкүрүнөн табылган. Дефект. Иретсиз, көп беттери жоголгон. Китеп жараксыз.